Endelig er vi gået i sommeren i møde. Det betyder mere tid udenfor, både på folden og på rideture. Alt blomstrer og er grønt, og der er endelig kommet liv tilbage til naturen. Men ikke alle planter er lige gode for din hest – nogle er decideret giftige og kan have dødelige konsekvenser. Vi giver dig derfor et overblik over giftige planter, som du både kan møde på folden eller på rideturen, og som din hest bestemt ikke skal i nærheden af. Hvis du oplever, at din hest viser symptomerne på forgiftning, skal du straks kontakte din dyrlæge.


Disse 

Af Mathilde Andresen

Giftige planter

Er vigtige at kende

Tigerranunkel,
Ager-ranunkel,
Knoldranunkel
og Bidende ranunkel

Almindelig taks

Kolik, diarré, pupiludvidelse, svimmelhed, døsighed. Først øget hjertefrekvens og puls, dernæst langsommere. Halvanden til 24 timer efter indtagelse kan hesten blive bevidstløs, gå i krampe og dø.

Symptomer på forgiftning:

Voksesteder:

I haver og parker. I Munkebjergskoven i Vejle findes den også vildt.

Almindelig thuja

Krampeanfald, kolik, diarré, blødninger, lever- og nyreskader, koma. Overlevelse afhænger af eventuel skade på organerne.

Symptomer på forgiftning:

Voksesteder:

I haver, parker og i enkelte skove.

Engbrandbæger og Vårbrandbæger

Akut forgiftning: Chok, rystelser, sveder, puster, usikker gang og manglende orienteringsevner. Kronisk forgiftning: Hesten går hvileløst omkring, slingrer, usikker gang, sløvhed, blindhed, presser hovedet mod væggen, har udspilet bug, får væskeansamlinger, vægttab og gule slimhinder.

Symptomer på forgiftning:

Voksesteder:

Vokser ofte på sandede og kalkfattige jorde. Den findes på kulturforstyrrede arealer, som vejkanter, brakmarker og grusgrave. Herfra spreder den sig til græs-, kløvergræs og lucernemarker.

Guldregn

Kolik, diarré, gaben, kramper, slingren, svedudbrud, nervøsitet, krampetrækninger, høj puls, sitrende muskler og åndenød. Dødelig dosis er 200 gram, da dette kan lamme organerne. Forgiftning kan også forårsage abort.

Symptomer på forgiftning:

Voksesteder:

Findes i hele Danmark

Gul iris

Udslæt og hudirritationer. Væsken fra planten kan ætse slimhinderne.

Symptomer på forgiftning:

Voksesteder:

Vokser nær næringsrige sumpe, våde enge og på lavt vand i rørsumpe. Kan findes ved rindende vand i hele Danmark.

Hvid anemone

Savlen, betændelse og hævelse i munden samt risiko for skader på fordøjelseskanalen. Diarré og mørk/blodig urin, slingren og svækkelse af syn. Risiko for kramper samt respirationslammelse.

Symptomer på forgiftning:

Voksesteder:

Vokser i løvskov og blandet skov. Den kan findes overalt i Danmark, undtagen ved sandede steder.

Kærpadderok og Agerpadderok

Hverken kærpadderokken eller agerpadderokken er giftig i små mængder. Spises planten over længere tid, er symptomerne nervøse forstyrrelser, mangel på appetit, depression, diarre, nedsat hjertefunktion og alvorlig almen svækkelse.

Symptomer på forgiftning:

Voksesteder:

Vokser i fugtige områder, gerne langs vandløb, søer og engdrag. Ses ofte på engarealer.

Kæmpe bjørneklo og
almindelig bjørneklo

I få tilfælde kan giften fra bjørnekloen give vabler og udslet omkring hestens mule.

Symptomer på forgiftning:

Voksesteder:

Den almindelige bjørneklo vokser i skove og vejkanter. Kæmpe bjørnekloen vokser på fugtige områder som enge og langs vandløb, men den findes også i haver og parker.

Liljekonval

Hud- og øjenirritation, koliksmerter, slingren og faldende puls. I slutstadiet kan blodtryksfald, kollaps og hjertestop indtræffe. Forgiftning kan ske efter at hesten har spist bare 1-5 af liljekonvallens bær.

Symptomer på forgiftning:

Voksesteder:

Vokser særligt i lysåbne løv- og blandingsskove. Findes også i haver.

Lupin

Kolikanfald. Hjerte- og nervesystem kan svækkes og skabe kronisk følelsesløshed i lemmerne. Planten kan være dødelig for svækkede heste.

Symptomer på forgiftning:

Voksesteder:

Kan vokse meget næringsfattige steder, for eksempel i sandet jord, ved stranden, i grusgrave mm.

Skarntyde og gifttyde

Skarntydens symptomer er manglende appetit, svingende puls, spytsekretion, muskeltrækninger, hyppig vandladning, langsom og besværet vejrtrækning skurende tænder, lammelser og død. Gifttydens symptomer er savlen, kramper, slingren, bevidstløshed, åndedrætsbesvær, skurende tænder og død.

Symptomer på forgiftning:

Voksesteder:

Skarntyden vokser i vejkanter, i haver og parker. Gifttyden vokser langs søer og vandløb.

Sort natskygge

Sløvhed, savlen, besværet vejrtrækning, diarré, slingren, lammelse og bevidstløshed.

Symptomer på forgiftning:

Voksesteder:

Vokser på frugtbar agerjord i hele landet, og ses jævnligt i åbne og/eller sent såede vårafgrøder.

Ørnebregne

Slingren, kroniske spasmer, voldsom krampagtig bagoverbøjen af kroppen, langsommere hjertefrekvens, blindhed, svækkelse og eventuel død på grund af mangel på B1-vitamin.

Symptomer på forgiftning:

Voksesteder:

På heder, i lysåbne skove og på overdrev. Ørnebregnen er almindelig i hele Danmark.

Savlen, betændelse og hævelse i munden samt skader på fordøjelseskanalen. Diarré, kolik og blodig urin kan forekomme, samt usikker gang og svækkelse af synet. Hvis hesten har spist mange ranunkler, kan der opstå kramper, koma, kredsløbskollaps samt respirationslammelse.

Symptomer på forgiftning:

Voksesteder:

Tigerranunkel vokser ved søer, langs vandløb og på fugtige arealer. Ager-ranunkel vokser på kalkholdig jord, og er meget sjælden i Danmark. Knoldranunkel vokser i sandede områder, overdrev, diger mm.
Bidende ranunkel vokser på fugtige arealer, overdrev og vejkanter.

Modtag alt 
Hest, Livstil og sport 
i din mailboks

Hold dig opdateret med de seneste nyheder på vores platforme!

Almindelig eg

Voksesteder:

Hele Danmark. Mange folde har egetræer stående.

Nedstemthed, afmagring, hård og mørk gødning, kolik. Senere i forløbet kan der ses blodig diarré, sår i mundhulen og nyresvigt.

Symptomer på forgiftning:

Malgré Tout

Malgré Tout er navnet på Danmarks digitale medie for ryttere og mennesker med hestesport som passion og levevej. Vort medie er en kombination af website, jævnlige nyhedsbreve, vores gratis online magasin og app.
Fuld skærm