De færreste ryttere står af hesten for at samle op efter dens efterladenskaber, når de bevæger sig ud i offentligheden. Nogen gør - det skal vi huske. Men er vi generelt for dårlige til det? Her stiller vi spørgsmålstegn ved, om vi ryttere bør blive bedre til at skrabe vores hestes efterladenskaber ind i krattet af hensyn til den øvrige offentlighed, der måske ikke lige synes, at en hestepære er det mest flatterende at skulle passere. Og vigtigst af alt skal vi selvfølgelig have opklaret, om det overhovedet er lovligt at lade den ligge.


Alt det, vi ind til nu har fortalt om, har handlet om offentlige veje. Men hvad så med stier og fortov? Selvom det ikke står direkte i loven, at det er forbudt at lade sin hest gøde på en cykelsti eller på et fortov, så står det alligevel mellem linjerne. Det er nemlig helt ulovligt at ride eller trække sin hest på en cykel- eller gangsti. Hvis man alligevel kommer til det, er det mindste, man kan gøre, at skrabe hestens efterladenskaber ind til siden. Synes du ikke? Hvorvidt vi ryttere burde have lov til at ride på cykelstierne er en helt anen diskussion, som vi nok skal tage op inden længe.

Af Tina Bjerre Nielsen

Hvad siger loven?

For at få opklaret tvivlen, har vi spurt Rigspolitiet om deres tolkning af ovenstående. De har rettet kontakt til deres ryttersektion, som påpeger, at der ikke er nogen direkte lovgivning for det.

“Ryttersektionen påpeger, at de ikke er bekendt med, at det er lovpligtigt at samle op efter sin hest på offentlige veje. De fortæller, at Gardehusarerne gør det, fordi det er god stil, men hestevogne gør det ikke nødvendigvis. Man kan altså ikke blive sigtet for at lade sin hest gøde på vejen.”

Faktum er, at det ikke er god stil at efterlade noget, der er til ulempe og gene for andre brugere af vejen, præcis som der står i Vejloven. Også selvom hestepærer tilsyneladende ikke regnes som affald. Det skal vi huske.

Vi er godt klar over, at rigtig mange af jer – og nok også os selv – ikke synes, at hestepærer er helt så ulækre som for eksempel hundelorte. Men det er ikke alle mennesker, der har det sådan. At hesten eller hunden gøder midt ude i skoven eller midt på en offentlig mark, vil nok genere de færreste. Men det er nok svært at finde nogen, som synes, det er lækkert at møde afføring lige midt på vejen – også selvom det ‘bare’ er en hestepære.

hæstepære

på vejen?

Lad os begynde med at slå fast, hvad der står i Vejloven:

“Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning.” 

(Vejlovens § 70)

Om hestepærer hører under betegnelsen ‘affald eller genstande’ er tvetydigt. På samme måde er det ikke klart, hvorvidt ‘for den pågældendes regning’ skal forstås i direkte forstand (en bøde), eller om det kan forstås i overført betydning, således at du kan blive bedt om at fjerne den.

Hvad siger politiet?

Ulovligt med
hestepærer
på fortov og
cykelstier

Hestepærer kan også være ulækre

er det lovligt

At efterlade en

Modtag alt 
Hest, Livstil og sport 
i din mailboks

Hold dig opdateret med de seneste nyheder på vores platforme!

Malgré Tout

Malgré Tout er navnet på Danmarks digitale medie for ryttere og mennesker med hestesport som passion og levevej. Vort medie er en kombination af website, jævnlige nyhedsbreve, vores gratis online magasin og app.
Fuld skærm