Af Merete Haahr

Har du nogensinde spekuleret på, hvorfor din hest var udfordrende at ride på biddet, hvorfor han tog en ujævn kontakt på tøjlen eller var tilbageholdende med at galoppere? Har du overvejet, at dette kan være relateret til smerte? Disse problemer tilskrives ofte træningsproblemer, men kan de være afledt af smerter hos hesten?
ondt?
hest
Har din 
Lær at genkende hestens adfærdstegn på ubehag
Heste og smerte 
  • Sue Dyson VetMB Ph.D. DEO DipECVSMR FRCVS er RCVS-specialist i hesteortopædi og en europæisk specialist i sportsmedicin og rehabilitering.
  • Sue Dyson er uddannet fra University of Cambridge i 1980. Efter et praktikophold ved University of Pennsylvania og et år i praksis i USA tilbragte hun 37 år hos Animal Health Trust med speciale i halthed og dårlig præstation.
  • Sue Dyson arbejder nu som privat konsulent. Hun har tidligere redet avanceret niveau i military, Klasse A i spring og avanceret mellem niveau i dressur.
Sus Dyson

Ifølge Sue Dyson, som er forsker og en internationalt anerkendt hesteortopædisk ekspert, synes der at eksistere en kultur i hestebranchen, der ser det som normalt, at hesten er uopdragen eller ikke klarer sig godt, fremfor måske at overveje, om det kan skyldes smerter hos hesten.

”Lad ham bare ride det ud”, "Det er en vanskelig hest" eller "Sådan har min hest altid gået" er blot nogle af de undskyldninger, som rytterne finder på. På den måde accepterer de adfærden som normal, i stedet for at overveje at hesten gennem sin adfærd forsøger at kommunikere en underliggende smerte.

 Sue Dyson har dedikeret sit arbejdsliv til heste, og i løbet af utallige års klinisk arbejde har hun studeret hestes adfærd, både longeret og redet, samt talt med utallige ryttere og trænere. Hun har observeret en stor forskel i hestenes ansigtsudtryk og adfærd hos redne heste, der var halte i modsætning til de heste, der var rengående. 

Mange af de adfærdstegn, hun observerede, blev set gentagne gange, men de forsvandt efter, at Sue Dyson have fjernet smerten ved hjælp af nerveblokering. Det viste en klar relation mellem hestens adfærd og smerter i bevægeapparatet. 

Sue Dyson mener, vi bør lytte til, hvad vores heste forsøger at kommunikere til os, og at vi skal lære at forstå dets betydning. 

Ifølge Sue Dyson er selv erfarne ryttere og trænere ofte ude af stand til at få øje på halthed i lav grad. Hesten kan virke tilbageholdende med at arbejde, og halthed kan manifestere smerte som en ændring af præstationen snarere end åbenlys halthed. Sue Dyson mener, at der er behov anerkendelse af, at adfærd kan være et tegn på, at hesten har smerter. 

24 forskellige former for adfærd, der indikerer smerte
Der er behov for et værktøj, som alle trænede observatører kan anvende for at vise, om hesten har ondt. Sue Dyson mener, at det ville være en hjælp til hesteejeren, hvis det var muligt, rent videnskabeligt, at dokumentere adfærd, der er relateret til smerte. 

Efter at have gennemgået utallige videoer af ikke-halte og halte heste, oprettede Sue Dyson og hendes forskerhold en tjekliste, også kaldet et etogram, over nogle helt specifikke adfærdstegn. 

Foto: Canva Pro

”Ridden Horse pain Ethogram”, forkortet RHpE, er et katalog over 24 forskellige former for adfærd hos rideheste, der sandsynligvis vil forekomme mindst ti gange oftere hos halte heste i modsætning til rengående heste. 

Disse adfærdstegn omfatter at hesten blinker ofte, eller har øjnene lukkede eller halvt lukkede i to til fem sekunder, åben mund med eksponering af tænderne i mindst 10 sekunder, et intenst blik med et fikseret eller sløret udtryk i mindst fem sekunder, gentagne slag med halen, gentagne ændringer i hovedholdningen, at hesten stejler eller har spontane ændringer i gangarterne og flere andre adfærdstegn.

De fleste rengående heste viser to eller tre adfærdstegn, men ved otte eller flere af disse adfærdstræk afspejler det ifølge Sue Dyson højst sandsynligt underliggende problemer i bevægeapparatet.  Hun og hendes kollegaer vurderede flere heste både i skridt, trav og galop og observerede adfærd, der viste tegn på smerte. 

For eksempel er halte heste mere tilbøjelige end rengånde heste til at lægge ørerne tilbage bag lodret position i 5 sekunder, eller de klemmer halen anspændt ind til kroppen, eller holder den skævt til den ene side.  

Hesten kan vende det hvide ud af øjet flere gange, måske er munden åben med tænderne blottede, eller tungen hele tiden i bevægelse ind og ud af munden. Al adfærd blev scoret som ja eller nej. 

Ifølge Sue Dyson er det vigtigt at erkende, at nogle halte heste scorer under otte. Det kan måske være heste, der er meget upåvirkelige eller heste med lav grad af halthed. Nogle heste kan også virke komfortable i trav, og score færre end otte point, mens den samme hest kan udvise ubehag i galop med en score, der er højere end otte point.

Der kan også være andre adfærdstegn, som ikke er inkluderet i etogrammet, men som sandsynligvis afspejler underliggende smerte.

Eksempler på dette kan være at hesten skærer tænder, har tendens til at svede uforholdsmæssigt meget eller har for kraftig vejrtrækning under træningen, set i forhold til dens kondition, mængden af arbejde og det omgivende miljø. 

Smerter i hesten er et kontroversielt emne, men Sue Dyson mener, at vi ved at definere adfærdstegnene i etogrammet præcist og objektivt, kan medvirke til at undgå bias og dermed til at forbedre hestenes velfærd.

Hvis du tror, at din hest kan have smerterelaterede problemer, skal du ikke ignorere det.  
Heste reagerer forskelligt på smerte, og ikke to heste er ens

RHpE brugt på rideskoler og stævner
60 sportsheste og rideskoleheste i regelmæssigt arbejde, som alle blev antaget af deres ejere til at være rengående, blev vurderet af Sue Dyson og hendes kolleger ved hjælp af RHpE. Hestene udførte en ottepunkts dressurlignede test, og den viste, at 73% af rideskolens heste var halte eller havde en lav grad af halthed i trav. I galop havde 47 % af hestene afvigende gangart.

 RHpE-scorerne varierede fra 3 - 16 point ud af 24, og den mest almindelige score var ni. Jo højere RHpE-scoren er, desto mere sandsynligt er det, at hesten er halt eller har afvigende gangarter.

Forskerne har også lavet omfattende undersøgelser ved 5-stjernede events og nationale konkurrencer for at se, om der var en sammenhæng mellem RHpE-scoren og hestenes præstationer i dressur, spring og military. Jo lavere RHpE-score, desto mindre sandsynlighed for smerter og ubehag hos hesten.  

Sue Dyson fandt frem til, at de heste der blev placeret på første til tredjepladsen havde en lavere RHpE-score end andre heste. Heste med RHpE på mere end otte point, var overrepræsenteret i den gruppe af heste, der ikke fuldførte eller blev placeret lavere. 

I springfasen af stævnet red rytterne frem med større kraft end ved dressur, men blot fordi en hest kan springe godt, betyder det ikke, at den nødvendigvis er klinisk normal. Ifølge Sue Dyson kan frigivelsen af endorfiner og adrenalin ved spring forbedre hestens præstationer, men det kan også medvirke til at maskere smerter i bevægeapparatet. 

Vigtigt at uddanne ryttere og fagfolk
Samlet set var der en lav gennemsnitlig RHpE-score observeret i undersøgelserne, og de fleste heste var sunde. Imidlertid havde 9% af starterne en RHpE-score højere end otte ud af 24 adfærdstegn, og der er brug for øget opmærksomhed omkring dette spørgsmål. 

Foto: Canva Pro

Øjenlåg er helt eller halvt lukkede 2-5 sekunder, herefter hurtig blinken

Ørerne er roteret tilbage i mere end 5 sekunder

Hovedets position ændres kontinuerligt, kastes fra side til side

Hoved er bag lod (>30 grader) i mere end 10 sekunder

Hoved er foran lod (>30 grader) i mere end 10 sekunder

Gentagne ændringer i hovedposition (op/ned) modsat rytmen i trav

7.
6.

Hovedet er drejet eller drejes kontinuerligt

5.
4.
3.
2.
1.
Ansigtsmarkører

Halen er klemt tæt ind
mod hesten

Bidet er trukket igennem munden til en side    

Tungen er eksponeret, hænger måske ud

Hesten åbner munden og skiller tænderne i mere end 10 sekunder

Det hvide i øjnene er synligt

9.

Hesten pisker med halen ved overgange

14.
13.
12.
11.
10.
8.
Adfærdsmarkører

Hesten stirrer intenst i mere end 5 sekunder

Tegn på smerte

Et etogram er en række former for adfærd med en bestemt definition. Et etogram er et katalog eller en tabel over alle de forskellige adfærd eller aktiviteter, der observeres hos hestene. Det bruges ofte i studiet af velfærdsvidenskab, og det kan være et redskab til at opdage forekomsten af unormal adfærd. Hver af de adfærdstræk, der er beskrevet i etogrammet, opfølges af specifikke definitioner for at undgå fejlfortolkninger.

Hvad er et etogram

Spontane skift i gangart

Hesten skifter galop hele tiden

Hesten snubler gentagne gange

Bagbenene føres ikke frem i forbenenes spor. Hesten går på tre spor i trav og galop

Hesten går langsomt frem

Hesten haster frem, har en hakket gang i trav og galop samt sætter farten op og ned i trav og galop

20.
19.
18.
17.
16.
15.
Adfærdsmarkører

Hesten stejler

Modvillighed ved at gå frem

Pludselig retningsskift, hesten er nervøs

Hesten bukker eller sparker bagud

24.
23.
22.
21.

Annonce

Sue Dyson bemærkede, at flere dressurdommere vurderede, at nogle heste så ud til at have ubehag allerede inden starten på programmet. Dog følte dommerne sig tilbageholdende med at råde deltagerne til at trække sig på grund af tidligere negative oplevelser. Nogle deltagere havde søgt råd hos dyrlægen, men hesten blev kun vurderet fra jorden, og der blev ikke observeret nogen halthed. 

Sue Dyson mener, at det er yderst vigtigt at uddanne ryttere og trænere til at observere hestens rideadfærd og genkende de gangartsproblemer, der afspejler ubehag hos hesten. 

RHpE er et værktøj, der kan hjælpe ejere med at opdage tilstedeværelsen eller fraværet af et problem og identificere, om deres hest kan have et smerterelateret problem. Selv en lav grad af halthed eller smerte kan stadig bidrage til dårlig præstation. Ved at opdage smerter i tide og ved at undersøge problemet, mener Sue Dyson, at vi kan forbedre velfærden og præstationerne hos nogle af disse heste.

RHpE kan også bekræfte, at smerter er fraværende
RHpE kan også vise, at heste generelt er komfortable, og at de ikke har smerter. Da Sue Dyson modtog et foto af en Grand Prix dressurhest fra en bekymret tilskuer, ansporede det hende til af bruge RHpE i vurderingen af en gruppe Grand Prix dressurheste på højt niveau. 

Sue Dyson forklarede, at hun ikke kunne foretage en vurdering uden at se videooptagelsen af hele præstationen. Sue Dyson og hendes forskerkolleger observerede videoer af 147 heste, der konkurrerede ved ni FEI World Cup dressurkonkurrencer i 2018 og 2019, og bemærkede hestenes adfærd under hele deres dressurtest. 

Sue Dyson forklarer, at RHpE-scoren kan hjælpe med at forklare det fænomen der kaldes "Et øjebliksbillede" - fotos af konkurrenceheste på højt niveau, der ser ud som om de har smerter, selvom de ikke har det. Hun forklarer, at man ikke bare kan se på snapshots og at vide, hvordan en hest har det. Men at det er nødvendigt at se på helhedsindtrykket og evaluere den samlede præsentation.

Heste kan vise korte øjeblikke af ubehag under et krævende dressurprogram, men det er ikke nødvendigvis repræsentativt for hestens overordnede komfortniveau.

Forskellige reaktioner på smerte
Sue Dyson mener, at heste reagerer forskelligt på smerte, og ikke to heste er ens. At du kan have to heste med samme årsag til smerte, men de kan udvise et helt forskelligt spektrum af adfærd. Hun beskriver, at mens én hest kan lægge ørerne fladt tilbage, være uvillig til at gå frem, og gentagne gange svinge med halen, kan en anden hest galoppere ukontrollabelt af sted med ørerne fremad, med hurtige bevægelser og spontant skiftende ben.

Nerveblokering

En nerveblokade er en medicinsk blokering af en eller flere nerver. Det er et lokalbedøvende middel, der virker i nogle få timer, og som forhindrer impulser fra smerteområdet i at nå hjernen. Det betyder at hesten ikke oplever smerten, når den bevæger sig. Ifølge Sue Dyson kan man bruge RHpE til at vurdere halthed hos hesten ved at se på hestens reaktion på en nerveblokaede og finde årsagen til hestens smerter. 

Mit budskab til ejere og ryttere er, at hvis vi kan finde årsagen til hestens højere RHpE-score, så kan vi hjælpe hesten, forbedre dens komfort, samt dens præstationer og hestens velfærd

Ujævn tøjlespænding
Mange halte heste rider med signifikant højere tøjletræk i den ene tøjle fremfor den anden tøjle. Hvis rytteren ikke har kontakt i begge hænder, eller hvis du bliver trukket i den ene side af armen, kan det være et tegn på, at hesten har smerter. 

Ud fra sin erfaring, har Sue Dyson ofte set, at hesten pludselig opnår en jævn kontakt, når smerten tages væk med en nerveblokade. Dette viser, at hesten selv fremkalder tøjlespændinger. Heste har tilpasset deres måde at bevæge sig på, så de læner sig mere til den ene side. På en eller anden måde påfører de sig selv ubehag, og der er ikke noget indlysende svar på, hvorfor heste gør det, mener Sue Dyson. Men hun understreger samtidig, at det er vigtigt at tjekke, om der er en underliggende årsag til smerten. 

Halthed under højintensivt arbejde
Nogle heste kan ikke klare det arbejdsniveau, de bliver bedt om at udføre. De kan udvise tegn på halthed under arbejde med højere intensitet, mens der ikke er tegn under lavintensitetsarbejde, når de rider skovtur. Dette skyldes, at en skovtur er langt mindre krævende, og hesten kan have det godt under disse omstændigheder. 

Træning stiller dog høje biomekaniske krav, som det at gå i volter eller løbende bede hesten i stadig længere tid om øget engagement og impuls, og dette kan være årsagen til smerte og halthed, siger Sue Dyson. Hvis det er tilfældet, skal du foretage en vurdering ved at undersøge problemet yderligere, identificere den underliggende årsag og behandle den. Hvis du ikke har råd til dette, kan du beslutte blot at ride skovture på hesten, fordi den har det godt under disse omstændigheder. Det er ikke Sue Dysons opfattelse, at vi ikke må ride på hesten, men vi har et ansvar i forhold til at finde frem til, under hvilke omstændigheder hesten er halt.

Angst kan være et tegn på smerte
Hvis din hest let bliver skræmt, kan det være et tegn på smerte, siger Sue Dyson. Hun har observeret flere heste, der holdt op med at være bange, når smerten blev fjernet. 

Angst er en manifestation af, at noget ikke er helt rigtigt. Det er naturligt for en hest at blive skræmt, hvis den ser en papirpose flyve rundt i buskene. Men hvis hesten ser spøgelser i ridehallen, når der ikke er noget indlysende at blive bange for, så må der være en underliggende årsag til, at den gør det.

Foto: Canva Pro

Kan professionelle ryttere dække over smerten?
Baseret på en undersøgelse af 40 heste redet af en almindelig rytter og en erfaren professionel rytter, viste Sue Dyson, at selvom en mere erfaren rytter kunne forbedre hestens præstation, og kvaliteten af hestens gangart steg, kunne det ikke skjule de adfærdsmæssige aspekter, der afspejlede hestens ubehag. Nogle af hestens adfærd ændrede sig, når den blev redet af en erfaren rytter, men RHpE-scoren forblev ens. 

I sine observationer bemærkede Sue Dyson, at heste der blev redet af en gennemsnitlig rytter, ville holde hovedet fremad i mere end 30 graders vinkel fremad, og i mere end 10 sekunder. Når samme hest blev redet af en dygtig rytter, ville hesten holde hoved bag den lodrette position i mere end 10 grader og mere end 10 sekunder. Ifølge Sue Dyson ændrer hestens adfærd sig, men du kan ikke dække over hestens smerte, selv som professionel rytter. 

Brug RHpE ved  handelsundersøgelsen
Ved køb af ny hest kan brug af RHpE ved forudgående handelsundersøgelser hjælpe med at afgøre, om en hest er egnet til det formål, man ønsker at anvende den til, og om den sadel, man ønsker at bruge, passer til hesten, siger Sue Dyson. 

En dårligt tilpasset sadel kan bidrage til smerter hos hesten, og ifølge Sue Dyson er det yderst vigtigt at få sadlen tjekket regelmæssigt. RHpE er også nyttig til vurdering af sadelpasning, fordi heste ofte ændrer form. 

Sue Dyson lavede et langtidsstudie 

over et år, hvor hun kiggede på 120 heste hver anden måned i løbet af hele året. Hun kunne se målbare ændringer. Mens nogle af ændringerne var sæsonbestemte, var andre ændringer forårsaget af, at hesten holdt pause på grund af halthed, og det betød, at musklernes størrelse blev reduceret. 

Sue Dyson bemærkede, at hvis rytteren skiftede fra en dårligt tilpasset sadel til en bedre sadel, kunne hun inden for to måneder se en målbar forbedring i rygmuskulaturen. Så sadeltilpasning er ifølge Sue Dyson vigtigt for at undgå smerter hos hestene, og det vil være ideelt at få sadlen tjekket hver tredje måned, særligt når man arbejder med ungheste. 

Foto: Unsplash

Hvad kan du gøre som ejer?
Sue Dyson understreger, at hvis du tror, at din hest måske har smerterelaterede problemer, bør du ikke ignorere det. Hvis du bliver opmærksom på et problem med din hest, skal du først og fremmest søge råd hos din dyrlæge. 

Det er vigtigt at foretage en generel vurdering af hesten, sadel og rytter. En dårligt tilpasset sadel kan være en medvirkende årsag til smerter hos hesten, ligesom uhensigtsmæssig rytterposition kan være en stor belastning for hesten. Det handler om at se på helhedsindtrykket.

Når problemet er identificeret, kan det være en fordel at få andre fagfolk som blandt andet beslagsmed, fysioterapeut eller ernæringskonsulent til at se på hesten, for at få dækket alle områder af hesteholdet, mener hun. 

Budskabet til hesteejerne
Selvom en hest fremstår ikke-halt fra jorden, kan den være halt, når den bliver redet. Dette kan manifestere sig i hestens adfærd som en indikator på, at noget er forkert. Hvis det ikke fungerer tilfredsstillende på træningsbanen, afspejler det ifølge Sue Dyson generelt at der er et problem. 

Sue Dyson forklarer, at sammenhængen mellem RHpE-score og hestens præstation understreger betydningen af at anerkende og håndtere smerter for at optimere hestens potentiale. 

Resultaterne er fascinerende, fordi vi står med et værktøj, som en uddannet observatør præcist kan anvende i sin vurdering af hesten. Det kan hjælpe ryttere og deres trænere til at vurdere, hvorfor en hest klarede sig dårligt, fremfor blot at tilskrive det som en rytterfejl, forholdene på banen eller at det skyldes hestens træning. 

Sue Dyson er overbevist om, at det er nødvendigt at uddanne alle, som er involverede i hesteindustrien. Hun mener, at vi må erkende, at denne adfærd ikke er normal adfærd hos heste, men at den afspejler underliggende smerter i bevægeapparatet. Vi kan lære så meget ved at ride og se på heste, og tænke over, hvad vi ser og føler. Når vi anerkender dette, vil hestens præstationer blive forbedret, og det vil være en fornøjelse at ride. 

Sue Dyson mener, at vi har en pligt til at drage omsorg for de heste, vi rider. Og endnu vigtigere, en moralsk forpligtelse til at forbedre hestevelfærden ved at begrænse smerte og lidelse. Hestehold er en kontinuerlig proces, der aldrig stopper. Det handler om at se på hestens adfærd og spørge: Har den det godt? 

Af Merete Haahr

Har du nogensinde spekuleret på, hvorfor din hest var udfordrende at ride på biddet, hvorfor han tog en ujævn kontakt på tøjlen eller var tilbageholdende med at galoppere? Har du overvejet, at dette kan være relateret til smerte? Disse problemer tilskrives ofte træningsproblemer, men kan de være afledt af smerter hos hesten?
ondt?
hest
Har din 
Lær at genkende hestens adfærdstegn på ubehag
Heste og smerte

Ifølge Sue Dyson, som er forsker og en internationalt anerkendt hesteortopædisk ekspert, synes der at eksistere en kultur i hestebranchen, der ser det som normalt, at hesten er uopdragen eller ikke klarer sig godt, fremfor måske at overveje, om det kan skyldes smerter hos hesten.

”Lad ham bare ride det ud”, "Det er en vanskelig hest" eller "Sådan har min hest altid gået" er blot nogle af de undskyldninger, som rytterne finder på. På den måde accepterer de adfærden som normal, i stedet for at overveje at hesten gennem sin adfærd forsøger at kommunikere en underliggende smerte.

 Sue Dyson har dedikeret sit arbejdsliv til heste, og i løbet af utallige års klinisk arbejde har hun studeret hestes adfærd, både longeret og redet, samt talt med utallige ryttere og trænere. Hun har observeret en stor forskel i hestenes ansigtsudtryk og adfærd hos redne heste, der var halte i modsætning til de heste, der var rengående. 

Mange af de adfærdstegn, hun observerede, blev set gentagne gange, men de forsvandt efter, at Sue Dyson have fjernet smerten ved hjælp af nerveblokering. Det viste en klar relation mellem hestens adfærd og smerter i bevægeapparatet. 

Sue Dyson mener, vi bør lytte til, hvad vores heste forsøger at kommunikere til os, og at vi skal lære at forstå dets betydning. 

Ifølge Sue Dyson er selv erfarne ryttere og trænere ofte ude af stand til at få øje på halthed i lav grad. Hesten kan virke tilbageholdende med at arbejde, og halthed kan manifestere smerte som en ændring af præstationen snarere end åbenlys halthed. Sue Dyson mener, at der er behov anerkendelse af, at adfærd kan være et tegn på, at hesten har smerter. 

24 forskellige former for adfærd, der indikerer smerte
Der er behov for et værktøj, som alle trænede observatører kan anvende for at vise, om hesten har ondt. Sue Dyson mener, at det ville være en hjælp til hesteejeren, hvis det var muligt, rent videnskabeligt, at dokumentere adfærd, der er relateret til smerte. 

Efter at have gennemgået utallige videoer af ikke-halte og halte heste, oprettede Sue Dyson og hendes forskerhold en tjekliste, også kaldet et etogram, over nogle helt specifikke adfærdstegn. 

  • Sue Dyson VetMB Ph.D. DEO DipECVSMR FRCVS er RCVS-specialist i hesteortopædi og en europæisk specialist i sportsmedicin og rehabilitering.
  • Sue Dyson er uddannet fra University of Cambridge i 1980. Efter et praktikophold ved University of Pennsylvania og et år i praksis i USA tilbragte hun 37 år hos Animal Health Trust med speciale i halthed og dårlig præstation.
  • Sue Dyson arbejder nu som privat konsulent. Hun har tidligere redet avanceret niveau i military, Klasse A i spring og avanceret mellem niveau i dressur.
Sus Dyson

Foto: Canva Pro

”Ridden Horse pain Ethogram”, forkortet RHpE, er et katalog over 24 forskellige former for adfærd hos rideheste, der sandsynligvis vil forekomme mindst ti gange oftere hos halte heste i modsætning til rengående heste. 

Disse adfærdstegn omfatter at hesten blinker ofte, eller har øjnene lukkede eller halvt lukkede i to til fem sekunder, åben mund med eksponering af tænderne i mindst 10 sekunder, et intenst blik med et fikseret eller sløret udtryk i mindst fem sekunder, gentagne slag med halen, gentagne ændringer i hovedholdningen, at hesten stejler eller har spontane ændringer i gangarterne og flere andre adfærdstegn.

De fleste rengående heste viser to eller tre adfærdstegn, men ved otte eller flere af disse adfærdstræk afspejler det ifølge Sue Dyson højst sandsynligt underliggende problemer i bevægeapparatet.  Hun og hendes kollegaer vurderede flere heste både i skridt, trav og galop og observerede adfærd, der viste tegn på smerte. 

For eksempel er halte heste mere tilbøjelige end rengånde heste til at lægge ørerne tilbage bag lodret position i 5 sekunder, eller de klemmer halen anspændt ind til kroppen, eller holder den skævt til den ene side.  

Hesten kan vende det hvide ud af øjet flere gange, måske er munden åben med tænderne blottede, eller tungen hele tiden i bevægelse ind og ud af munden. Al adfærd blev scoret som ja eller nej. 

Ifølge Sue Dyson er det vigtigt at erkende, at nogle halte heste scorer under otte. Det kan måske være heste, der er meget upåvirkelige eller heste med lav grad af halthed. Nogle heste kan også virke komfortable i trav, og score færre end otte point, mens den samme hest kan udvise ubehag i galop med en score, der er højere end otte point.

Der kan også være andre adfærdstegn, som ikke er inkluderet i etogrammet, men som sandsynligvis afspejler underliggende smerte.

Eksempler på dette kan være at hesten skærer tænder, har tendens til at svede uforholdsmæssigt meget eller har for kraftig vejrtrækning under træningen, set i forhold til dens kondition, mængden af arbejde og det omgivende miljø. 

Smerter i hesten er et kontroversielt emne, men Sue Dyson mener, at vi ved at definere adfærdstegnene i etogrammet præcist og objektivt, kan medvirke til at undgå bias og dermed til at forbedre hestenes velfærd.

Hvis du tror, at din hest kan have smerterelaterede problemer, skal du ikke ignorere det.  

Foto: Canva Pro

Heste reagerer forskelligt på smerte, og ikke to heste er ens

RHpE brugt på rideskoler og stævner
60 sportsheste og rideskoleheste i regelmæssigt arbejde, som alle blev antaget af deres ejere til at være rengående, blev vurderet af Sue Dyson og hendes kolleger ved hjælp af RHpE. Hestene udførte en ottepunkts dressurlignede test, og den viste, at 73% af rideskolens heste var halte eller havde en lav grad af halthed i trav. I galop havde 47 % af hestene afvigende gangart.

 RHpE-scorerne varierede fra 3 - 16 point ud af 24, og den mest almindelige score var ni. Jo højere RHpE-scoren er, desto mere sandsynligt er det, at hesten er halt eller har afvigende gangarter.

Forskerne har også lavet omfattende undersøgelser ved 5-stjernede events og nationale konkurrencer for at se, om der var en sammenhæng mellem RHpE-scoren og hestenes præstationer i dressur, spring og military. Jo lavere RHpE-score, desto mindre sandsynlighed for smerter og ubehag hos hesten.  

Sue Dyson fandt frem til, at de heste der blev placeret på første til tredjepladsen havde en lavere RHpE-score end andre heste. Heste med RHpE på mere end otte point, var overrepræsenteret i den gruppe af heste, der ikke fuldførte eller blev placeret lavere. 

I springfasen af stævnet red rytterne frem med større kraft end ved dressur, men blot fordi en hest kan springe godt, betyder det ikke, at den nødvendigvis er klinisk normal. Ifølge Sue Dyson kan frigivelsen af endorfiner og adrenalin ved spring forbedre hestens præstationer, men det kan også medvirke til at maskere smerter i bevægeapparatet. 

Vigtigt at uddanne ryttere og fagfolk
Samlet set var der en lav gennemsnitlig RHpE-score observeret i undersøgelserne, og de fleste heste var sunde. Imidlertid havde 9% af starterne en RHpE-score højere end otte ud af 24 adfærdstegn, og der er brug for øget opmærksomhed omkring dette spørgsmål. 

Halen er klemt tæt ind
mod hesten

Bidet er trukket igennem munden til en side    

Tungen er eksponeret, hænger måske ud

Hesten åbner munden og skiller tænderne i mere end 10 sekunder

Det hvide i øjnene er synligt

9.

Hesten pisker med halen ved overgange

14.
13.
12.
11.
10.
8.
Adfærdsmarkører

Hesten stirrer intenst i mere end 5 sekunder

Øjenlåg er helt eller halvt lukkede 2-5 sekunder, herefter hurtig blinken

Ørerne er roteret tilbage i mere end 5 sekunder

Hovedets position ændres kontinuerligt, kastes fra side til side

Hoved er bag lod (>30 grader) i mere end 10 sekunder

Hoved er foran lod (>30 grader) i mere end 10 sekunder

Gentagne ændringer i hovedposition (op/ned) modsat rytmen i trav

7.
6.

Hovedet er drejet eller drejes kontinuerligt

5.
4.
3.
2.
1.
Ansigtsmarkører
Tegn på smerte

Et etogram er en række former for adfærd med en bestemt definition. Et etogram er et katalog eller en tabel over alle de forskellige adfærd eller aktiviteter, der observeres hos hestene. Det bruges ofte i studiet af velfærdsvidenskab, og det kan være et redskab til at opdage forekomsten af unormal adfærd. Hver af de adfærdstræk, der er beskrevet i etogrammet, opfølges af specifikke definitioner for at undgå fejlfortolkninger.

Hvad er et etogram
24.

Hesten bukker eller sparker bagud

Hesten stejler

23.
22.

Modvillighed ved at gå frem

Pludselig retningsskift, hesten er nervøs

21.

Spontane skift i gangart

Hesten skifter galop hele tiden

Hesten snubler gentagne gange

Bagbenene føres ikke frem i forbenenes spor. Hesten går på tre spor i trav og galop

Hesten går langsomt frem

Hesten haster frem, har en hakket gang i trav og galop samt sætter farten op og ned i trav og galop

20.
19.
18.
17.
16.
15.
Adfærdsmarkører

Annonce

Nerveblokering

En nerveblokade er en medicinsk blokering af en eller flere nerver. Det er et lokalbedøvende middel, der virker i nogle få timer, og som forhindrer impulser fra smerteområdet i at nå hjernen. Det betyder at hesten ikke oplever smerten, når den bevæger sig. Ifølge Sue Dyson kan man bruge RHpE til at vurdere halthed hos hesten ved at se på hestens reaktion på en nerveblokaede og finde årsagen til hestens smerter. 

Sue Dyson bemærkede, at flere dressurdommere vurderede, at nogle heste så ud til at have ubehag allerede inden starten på programmet. Dog følte dommerne sig tilbageholdende med at råde deltagerne til at trække sig på grund af tidligere negative oplevelser. Nogle deltagere havde søgt råd hos dyrlægen, men hesten blev kun vurderet fra jorden, og der blev ikke observeret nogen halthed. 

Sue Dyson mener, at det er yderst vigtigt at uddanne ryttere og trænere til at observere hestens rideadfærd og genkende de gangartsproblemer, der afspejler ubehag hos hesten. 

RHpE er et værktøj, der kan hjælpe ejere med at opdage tilstedeværelsen eller fraværet af et problem og identificere, om deres hest kan have et smerterelateret problem. Selv en lav grad af halthed eller smerte kan stadig bidrage til dårlig præstation. Ved at opdage smerter i tide og ved at undersøge problemet, mener Sue Dyson, at vi kan forbedre velfærden og præstationerne hos nogle af disse heste.

RHpE kan også bekræfte, at smerter er fraværende
RHpE kan også vise, at heste generelt er komfortable, og at de ikke har smerter. Da Sue Dyson modtog et foto af en Grand Prix dressurhest fra en bekymret tilskuer, ansporede det hende til af bruge RHpE i vurderingen af en gruppe Grand Prix dressurheste på højt niveau. 

Sue Dyson forklarede, at hun ikke kunne foretage en vurdering uden at se videooptagelsen af hele præstationen. Sue Dyson og hendes forskerkolleger observerede videoer af 147 heste, der konkurrerede ved ni FEI World Cup dressurkonkurrencer i 2018 og 2019, og bemærkede hestenes adfærd under hele deres dressurtest. 

Sue Dyson forklarer, at RHpE-scoren kan hjælpe med at forklare det fænomen der kaldes "Et øjebliksbillede" - fotos af konkurrenceheste på højt niveau, der ser ud som om de har smerter, selvom de ikke har det. Hun forklarer, at man ikke bare kan se på snapshots og at vide, hvordan en hest har det. Men at det er nødvendigt at se på helhedsindtrykket og evaluere den samlede præsentation.

Heste kan vise korte øjeblikke af ubehag under et krævende dressurprogram, men det er ikke nødvendigvis repræsentativt for hestens overordnede komfortniveau.

Forskellige reaktioner på smerte
Sue Dyson mener, at heste reagerer forskelligt på smerte, og ikke to heste er ens. At du kan have to heste med samme årsag til smerte, men de kan udvise et helt forskelligt spektrum af adfærd. Hun beskriver, at mens én hest kan lægge ørerne fladt tilbage, være uvillig til at gå frem, og gentagne gange svinge med halen, kan en anden hest galoppere ukontrollabelt af sted med ørerne fremad, med hurtige bevægelser og spontant skiftende ben.

Mit budskab til ejere og ryttere er, at hvis vi kan finde årsagen til hestens højere RHpE-score, så kan vi hjælpe hesten, forbedre dens komfort, samt dens præstationer og hestens velfærd

Ujævn tøjlespænding
Mange halte heste rider med signifikant højere tøjletræk i den ene tøjle fremfor den anden tøjle. Hvis rytteren ikke har kontakt i begge hænder, eller hvis du bliver trukket i den ene side af armen, kan det være et tegn på, at hesten har smerter. 

Ud fra sin erfaring, har Sue Dyson ofte set, at hesten pludselig opnår en jævn kontakt, når smerten tages væk med en nerveblokade. Dette viser, at hesten selv fremkalder tøjlespændinger. Heste har tilpasset deres måde at bevæge sig på, så de læner sig mere til den ene side. På en eller anden måde påfører de sig selv ubehag, og der er ikke noget indlysende svar på, hvorfor heste gør det, mener Sue Dyson. Men hun understreger samtidig, at det er vigtigt at tjekke, om der er en underliggende årsag til smerten. 

Halthed under højintensivt arbejde
Nogle heste kan ikke klare det arbejdsniveau, de bliver bedt om at udføre. De kan udvise tegn på halthed under arbejde med højere intensitet, mens der ikke er tegn under lavintensitetsarbejde, når de rider skovtur. Dette skyldes, at en skovtur er langt mindre krævende, og hesten kan have det godt under disse omstændigheder. 

Træning stiller dog høje biomekaniske krav, som det at gå i volter eller løbende bede hesten i stadig længere tid om øget engagement og impuls, og dette kan være årsagen til smerte og halthed, siger Sue Dyson. Hvis det er tilfældet, skal du foretage en vurdering ved at undersøge problemet yderligere, identificere den underliggende årsag og behandle den. Hvis du ikke har råd til dette, kan du beslutte blot at ride skovture på hesten, fordi den har det godt under disse omstændigheder. Det er ikke Sue Dysons opfattelse, at vi ikke må ride på hesten, men vi har et ansvar i forhold til at finde frem til, under hvilke omstændigheder hesten er halt.

Angst kan være et tegn på smerte
Hvis din hest let bliver skræmt, kan det være et tegn på smerte, siger Sue Dyson. Hun har observeret flere heste, der holdt op med at være bange, når smerten blev fjernet. 

Angst er en manifestation af, at noget ikke er helt rigtigt. Det er naturligt for en hest at blive skræmt, hvis den ser en papirpose flyve rundt i buskene. Men hvis hesten ser spøgelser i ridehallen, når der ikke er noget indlysende at blive bange for, så må der være en underliggende årsag til, at den gør det.

Foto: Canva Pro

Kan professionelle ryttere dække over smerten?
Baseret på en undersøgelse af 40 heste redet af en almindelig rytter og en erfaren professionel rytter, viste Sue Dyson, at selvom en mere erfaren rytter kunne forbedre hestens præstation, og kvaliteten af hestens gangart steg, kunne det ikke skjule de adfærdsmæssige aspekter, der afspejlede hestens ubehag. Nogle af hestens adfærd ændrede sig, når den blev redet af en erfaren rytter, men RHpE-scoren forblev ens. 

I sine observationer bemærkede Sue Dyson, at heste der blev redet af en gennemsnitlig rytter, ville holde hovedet fremad i mere end 30 graders vinkel fremad, og i mere end 10 sekunder. Når samme hest blev redet af en dygtig rytter, ville hesten holde hoved bag den lodrette position i mere end 10 grader og mere end 10 sekunder. Ifølge Sue Dyson ændrer hestens adfærd sig, men du kan ikke dække over hestens smerte, selv som professionel rytter. 

Brug RHpE ved  handelsundersøgelsen
Ved køb af ny hest kan brug af RHpE ved forudgående handelsundersøgelser hjælpe med at afgøre, om en hest er egnet til det formål, man ønsker at anvende den til, og om den sadel, man ønsker at bruge, passer til hesten, siger Sue Dyson. 

En dårligt tilpasset sadel kan bidrage til smerter hos hesten, og ifølge Sue Dyson er det yderst vigtigt at få sadlen tjekket regelmæssigt. RHpE er også nyttig til vurdering af sadelpasning, fordi heste ofte ændrer form. 

Sue Dyson lavede et langtidsstudie 

over et år, hvor hun kiggede på 120 heste hver anden måned i løbet af hele året. Hun kunne se målbare ændringer. Mens nogle af ændringerne var sæsonbestemte, var andre ændringer forårsaget af, at hesten holdt pause på grund af halthed, og det betød, at musklernes størrelse blev reduceret. 

Sue Dyson bemærkede, at hvis rytteren skiftede fra en dårligt tilpasset sadel til en bedre sadel, kunne hun inden for to måneder se en målbar forbedring i rygmuskulaturen. Så sadeltilpasning er ifølge Sue Dyson vigtigt for at undgå smerter hos hestene, og det vil være ideelt at få sadlen tjekket hver tredje måned, særligt når man arbejder med ungheste. 

Foto: Unsplash

Hvad kan du gøre som ejer?
Sue Dyson understreger, at hvis du tror, at din hest måske har smerterelaterede problemer, bør du ikke ignorere det. Hvis du bliver opmærksom på et problem med din hest, skal du først og fremmest søge råd hos din dyrlæge. 

Det er vigtigt at foretage en generel vurdering af hesten, sadel og rytter. En dårligt tilpasset sadel kan være en medvirkende årsag til smerter hos hesten, ligesom uhensigtsmæssig rytterposition kan være en stor belastning for hesten. Det handler om at se på helhedsindtrykket.

Når problemet er identificeret, kan det være en fordel at få andre fagfolk som blandt andet beslagsmed, fysioterapeut eller ernæringskonsulent til at se på hesten, for at få dækket alle områder af hesteholdet, mener hun. 

Budskabet til hesteejerne
Selvom en hest fremstår ikke-halt fra jorden, kan den være halt, når den bliver redet. Dette kan manifestere sig i hestens adfærd som en indikator på, at noget er forkert. Hvis det ikke fungerer tilfredsstillende på træningsbanen, afspejler det ifølge Sue Dyson generelt at der er et problem. 

Sue Dyson forklarer, at sammenhængen mellem RHpE-score og hestens præstation understreger betydningen af at anerkende og håndtere smerter for at optimere hestens potentiale. 

Resultaterne er fascinerende, fordi vi står med et værktøj, som en uddannet observatør præcist kan anvende i sin vurdering af hesten. Det kan hjælpe ryttere og deres trænere til at vurdere, hvorfor en hest klarede sig dårligt, fremfor blot at tilskrive det som en rytterfejl, forholdene på banen eller at det skyldes hestens træning. 

Sue Dyson er overbevist om, at det er nødvendigt at uddanne alle, som er involverede i hesteindustrien. Hun mener, at vi må erkende, at denne adfærd ikke er normal adfærd hos heste, men at den afspejler underliggende smerter i bevægeapparatet. Vi kan lære så meget ved at ride og se på heste, og tænke over, hvad vi ser og føler. Når vi anerkender dette, vil hestens præstationer blive forbedret, og det vil være en fornøjelse at ride. 

Sue Dyson mener, at vi har en pligt til at drage omsorg for de heste, vi rider. Og endnu vigtigere, en moralsk forpligtelse til at forbedre hestevelfærden ved at begrænse smerte og lidelse. Hestehold er en kontinuerlig proces, der aldrig stopper. Det handler om at se på hestens adfærd og spørge: Har den det godt? 

Malgré Tout

Malgré Tout er navnet på Danmarks digitale medie for ryttere og mennesker med hestesport som passion og levevej. Vort medie er en kombination af website, jævnlige nyhedsbreve, vores gratis online magasin og app.
Fuld skærm