New image
trekant.jpg
pauline_preston.png
Vil du have endnu mere inspiration, tips og tricks til livet med hest?
img_4035.png
Hold dig opdateret på vores platforme
New image

Brugbare bomøvelser til enhver hest

Annonce

Annonce

Trekanten

Det skriver Pauline Preston, der er forfatter til bogen BomtræningHer får du et udpluk af nogle af de mange øvelser, du kan læse om i bogen. De tre øvelser, vi vil præsentere for dig, er alle sammen udviklet af Pauline og testet af forskellige typer heste. Øvelserne er forskellige i deres sværhedsgrader, men kan som udgangspunkt udføres af alle typer ryttere og heste.

Af Tina Bjerre Nielsen 

Annonce

Annonce

Annonce

Sådan gør du

Læg bommene, så de former en trekant. Enden af den ene bom skal ligge oven på enden af den anden bom og så fremdeles. På den måde vil trekanten løftes op i forskellige højder, hvilket vil udfordre hestens hjernekoordination og nervesystem. Du kan også vælge at lave flere trekanter og lægge dem ved siden af hinanden for at gøre øvelsen sværere.

Hvorfor træne hestens nervesystem?

Hestens nervesystemet fungerer lidt ligesom et stisystem. Hvis hesten altid gør det samme og vælger den samme sti, er der masser af små stier, der gror til. Ved at gøre hesten opmærksom på de små stier og få den til at bruge disse i sit nervesystem, bliver hesten bedre og bedre til at bruge hele sin krop ensartet.

ZIGZAG

Sådan gør du

Placer bommene i et zigzag-mønster, så hver bomspids rører en anden bomspids, bortset fra den første og den sidste. Udfordr hesten ved at lave zigzag-mønsteret smallere i den ene ende end i den anden. Derved skal hesten tage mindre og mindre skridt for at komme igennem formationen. På den måde vil hestens koordinationsevne virkelig komme på prøve. For at gøre det endnu sværere kan du hæve bommene forskudt ved at lægge enderne oven på hinanden. 

Gymnastisering til versade

Hvorfor træne versader over bomme?

En udfordring ved at ride versader er, at hesten har svært ved at arbejde i bagparten, uden at forparten  påvirkes. At ride versader over bomme træner hestens indundergriben med bagbenene alt imens, den skal holde sammen på sin forpart. Hesten bliver nødt til at løfte forparten over bommene samtidig med, at den skal afvikle afskubbet bagfra. Dermed skal hesten tænke opad i sit bryst og i sin forpart, hvor den ellers kunne komme til at blive flad i sin bevægelse. 

screenshot_2021-08-02_at_09.50.38.png

Pauline Preston:
5 tips til at få mest muligt ud af bomtræningen

img_3432.png

Om du har en stor varmblodshest, en lille shetlandspony, en ilter islænder eller noget helt fjerde, så er bomme et fantastisk værktøj i træningen af sin hest. Arbejdet over bomme er med til at aktivere en større del af hestens muskler, det sætter dens nervesystem og koordinationsevne på arbejde, og så kan det være med til at forbedre hestens balance. Sidst men ikke mindst skaber det en mental afveksling, som kan være med til at holde hestens motivation og gå-på-mod i arbejdet på ridebanen oppe.

Pauline Preston

 • Lever af at undervise, holde kurser og foredrag om hestens biomekanik, bevægelse og fordelene ved forskellige typer bomtræning.
 • Har en enorm passion for at få heste til at bevæge sig så godt og hensigtsmæssigt som muligt.
 • Paulines interesse for bomtræning begyndte, da hun overtog en nabos to shetlandsponyer, Napoleon og Victoria, som hun skulle finde ud af, hvordan hun kunne træne og aktivere.
 • Uddannet osteopat til heste og hunde med fokus på optimering af bevægelse og muskelbrug.
 • Arbejder i hele landet, i Tyskland, Norge og Sverige og har både landsholdryttere og internationale ryttere som kunder.
 • Arbejder på en ny bog om anatomisk optræning af hesten med træningstips og øvelser.

Sådan gør du

Læg tre bomme i forlængelse af hinanden med cirka 10 cm mellem hver af bommenes ender. Læg derefter en bom på højre og venstre side af den midterste bom med en afstand på cirka 1 m. De yderste bomme fungerer som støttebomme. Din hest skal lave en blød slangelinje hen over de tre bomme, der ligger i forlængelse af hinanden, for at træne muskulaturen til at kunne lave en vellykket versade. Når du er kommet over med forparten, skal du allerede begynde at styre hesten tilbage over bommene igen, således at du får runding på hesten. Buerne skal være relativt små, men ikke mindre end at hele hestens krop er med i arbejdet. Uanset om det lykkes eller ej, så træner øvelsen noget, der er godt for hesten.

Tip 3:

Tilpas afstanden mellem bommene ud fra din hests træningsniveau. Jo større afstand, jo ‘fladere’ vil hesten bevæge sig, mens en kortere afstand vil give en mere opadgående bevægelse. Begge dele virker dog kun, hvis hesten har styrken til at bære sig, og derfor skal man altid være realistisk omkring dens træningsniveau.

Tip 1:

Bomtræning er både fysisk og mentalt krævende for hesten. Derfor kan du overveje at halvere træningstiden sammenlignet med, hvis du trænede uden bomme.

Tip 5:

Det er en god ide at gøre det klart, inden man går i gang med træningen, hvilken type træning man gerne vil lave. Man kan inddele det i tre kategorier: fysio-øvelser, body-pump og dressur/smidighed.

Tip 2:

Afstanden mellem bommene skal som udgangspunkt ganges med to, hvis de skal rides i galop og ikke i skridt og trav.

Tip 4:

Sæt kvaliteten i hesten, inden du lader den udføre øvelsen. Det vil sige, at tempo, rytme og vinkel skal være på plads et par meter inden øvelsens begyndelse. Som udgangspunkt bør man desuden ikke pille ved hesten, når den er på vej over bommene.

er øvelser med øget fokus på symmetri og kondition. Her ligger bommene lige, og de hæves let, så hesten skal løftes sig en smule, men ikke meget. Gentagelser og ensartethed er vigtigt.

Body-pump

får hesten til at arbejde igennem hele kroppen dog med fokus på styrkelsen af forskellige muskelgrupper. Det drejer sig typisk om volteøvelser, zigzag og lignende formationer, hvor bommene bruges til at understøtte typiske dressurlignende og smidighedsgørende øvelser.

Dressur-/
smidighedsøvelser

styrker balancen og typisk også de små stabiliserende muskler. Det gælder stort set alle øvelser, hvor hesten skal tænke over, hvordan den skal sætte sine ben. Brug skæve vinkler, mærkelige afstande og mixede farver.

Fysio-øvelser

trekant2.jpg

Let

Træk eller rid hesten hen over trekantens ene bom på midten og fortsæt hen over den anden boms midte.

Niveau

Bomformationen er relativ let for de fleste heste at gå til, såfremt du kun beder hesten udføre øvelsen i skridt og trav. Det anbefales at lægge ud med ikke at hæve bommene og at lave lige lang afstand mellem zigzag-mønsteret. Når hesten er tryg ved det, kan man justere på højde og afstand.

Let

Lav formationen, så den danner et symmetrisk zigzag-mønster med lige meget afstand mellem hver bom og uden at hæve bommene over jorden.

Svær

Lav formationen, så afstanden mellem bommene bliver mindre i den ene ende end i den anden, og løft bommene, så enderne ligger oven på hinanden.

Øvet

Lav formationen, så afstanden mellem bommene bliver mindre i den ene ende end i den anden.

Niveau

Øvelsen kræver, at du har styr på din hest, og at du er i stand til at arbejde med forfinede signaler. Den bør som udgangspunkt udføres i skridt, men du kan vælge at fjerne støttebommene og forsøge i trav. Gør det dog først, når du føler, at du og din hest kan udføre en korrekt versade i skridt.

Tip 1: Indundergriben

For at opnå optimal indundergriben, aktivering af hestens mavemuskler og fornemmelse for dens tyngdepunkt skal du sørge for, at det forben, der er længst væk fra bommen, er det, der træder over først. Øvelsen hjælper din hest til at (gen)finde balancen og forbedre sin vægtfordeling i versaden.  Tydeliggørelsen af overtrædningen ind til tyngdepunktet giver desuden rytteren en mere klar fornemmelse for hestens indvendige bagben og tyngdepunkt.

Tip 2: Løsgøring og ledmobilisering

Træder hesten over bommen med det forben, der er tættest på bommen, bliver øvelsen mere løsgørende og ledmobiliserende. Forbenet længst væk giver mere kontakt til de små mavemuskler og den bagerste del af lænden. Med andre ord er det aldrig spildt at ride denne øvelse – den vil altid gøre godt for noget.

Øvet

Træk eller rid hesten hen over trekanten en fjerdedel fra en af bommenes midte og fortsæt hen over den modsatte spids på trekanten.

Svær

Træk eller rid hesten hen over trekanten ved den ene spids og fortsæt i en skrå linje hen over den modsatte spids på trekanten.

img_4034.png

Niveau

Alle kan udføre denne øvelse, og den kan som udgangspunkt rides i alle gangarter. Er der flere trekanter, kan de kun rides i skridt, hvis hesten er urutineret, og i trav, når hesten har en vis rutine, da volten ikke er mere end 6 meter i diameter.

Pauline Preston lever af at holde foredrag, kurser og undervise i blandt andet bomtræning.

New image
Vil du have endnu mere inspiration, tips og tricks til livet med hest?
Hold dig opdateret på vores platforme
New image

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

pauline_preston.png
Pauline Preston lever af at holde foredrag, kurser og undervise i blandt andet bomtræning.

Brugbare bomøvelser til enhver hest

Af Tina Bjerre Nielsen 

Om du har en stor varmblodshest, en lille shetlandspony, en ilter islænder eller noget helt fjerde, så er bomme et fantastisk værktøj i træningen af sin hest. Arbejdet over bomme er med til at aktivere en større del af hestens muskler, det sætter dens nervesystem og koordinationsevne på arbejde, og så kan det være med til at forbedre hestens balance. Sidst men ikke mindst skaber det en mental afveksling, som kan være med til at holde hestens motivation og gå-på-mod i arbejdet på ridebanen oppe.

Det skriver Pauline Preston, der er forfatter til bogen BomtræningHer får du et udpluk af nogle af de mange øvelser, du kan læse om i bogen. De tre øvelser, vi vil præsentere for dig, er alle sammen udviklet af Pauline og testet af forskellige typer heste. Øvelserne er forskellige i deres sværhedsgrader, men kan som udgangspunkt udføres af alle typer ryttere og heste.

Trekanten

Sådan gør du

Læg bommene, så de former en trekant. Enden af den ene bom skal ligge oven på enden af den anden bom og så fremdeles. På den måde vil trekanten løftes op i forskellige højder, hvilket vil udfordre hestens hjernekoordination og nervesystem. Du kan også vælge at lave flere trekanter og lægge dem ved siden af hinanden for at gøre øvelsen sværere.

Hvorfor træne hestens nervesystem?

Hestens nervesystemet fungerer lidt ligesom et stisystem. Hvis hesten altid gør det samme og vælger den samme sti, er der masser af små stier, der gror til. Ved at gøre hesten opmærksom på de små stier og få den til at bruge disse i sit nervesystem, bliver hesten bedre og bedre til at bruge hele sin krop ensartet.

trekant2.jpg

Let

img_4034.png
screenshot_2021-08-02_at_09.50.38.png

ZIGZAG

Sådan gør du

Placer bommene i et zigzag-mønster, så hver bomspids rører en anden bomspids, bortset fra den første og den sidste. Udfordr hesten ved at lave zigzag-mønsteret smallere i den ene ende end i den anden. Derved skal hesten tage mindre og mindre skridt for at komme igennem formationen. På den måde vil hestens koordinationsevne virkelig komme på prøve. For at gøre det endnu sværere kan du hæve bommene forskudt ved at lægge enderne oven på hinanden. 

trekant.jpg
img_4035.png

Gymnastisering til versade

Sådan gør du

Læg tre bomme i forlængelse af hinanden med cirka 10 cm mellem hver af bommenes ender. Læg derefter en bom på højre og venstre side af den midterste bom med en afstand på cirka 1 m. De yderste bomme fungerer som støttebomme. Din hest skal lave en blød slangelinje hen over de tre bomme, der ligger i forlængelse af hinanden, for at træne muskulaturen til at kunne lave en vellykket versade. Når du er kommet over med forparten, skal du allerede begynde at styre hesten tilbage over bommene igen, således at du får runding på hesten. Buerne skal være relativt små, men ikke mindre end at hele hestens krop er med i arbejdet. Uanset om det lykkes eller ej, så træner øvelsen noget, der er godt for hesten.

Niveau

Øvelsen kræver, at du har styr på din hest, og at du er i stand til at arbejde med forfinede signaler. Den bør som udgangspunkt udføres i skridt, men du kan vælge at fjerne støttebommene og forsøge i trav. Gør det dog først, når du føler, at du og din hest kan udføre en korrekt versade i skridt.

img_3432.png

Pauline Preston:
5 tips til at få mest muligt ud af bomtræningen

Pauline Preston

 • Lever af at undervise, holde kurser og foredrag om hestens biomekanik, bevægelse og fordelene ved forskellige typer bomtræning.
 • Har en enorm passion for at få heste til at bevæge sig så godt og hensigtsmæssigt som muligt.
 • Paulines interesse for bomtræning begyndte, da hun overtog en nabos to shetlandsponyer, Napoleon og Victoria, som hun skulle finde ud af, hvordan hun kunne træne og aktivere.
 • Uddannet osteopat til heste og hunde med fokus på optimering af bevægelse og muskelbrug.
 • Arbejder i hele landet, i Tyskland, Norge og Sverige og har både landsholdryttere og internationale ryttere som kunder.
 • Arbejder på en ny bog om anatomisk optræning af hesten med træningstips og øvelser.

Øvet

Svær

Træk eller rid hesten hen over trekantens ene bom på midten og fortsæt hen over den anden boms midte.

Svær

Øvet

Træk eller rid hesten hen over trekanten en fjerdedel fra en af bommenes midte og fortsæt hen over den modsatte spids på trekanten.

Træk eller rid hesten hen over trekanten ved den ene spids og fortsæt i en skrå linje hen over den modsatte spids på trekanten.

Let

Niveau

Alle kan udføre denne øvelse, og den kan som udgangspunkt rides i alle gangarter. Er der flere trekanter, kan de kun rides i skridt, hvis hesten er urutineret, og i trav, når hesten har en vis rutine, da volten ikke er mere end 6 meter i diameter.

Niveau

Bomformationen er relativ let for de
fleste heste at gå til, såfremt du kun
beder hesten udføre øvelsen i skridt
og trav. Det anbefales at lægge ud med ikke at hæve bommene og at lave lige lang afstand mellem zigzag-mønsteret. Når hesten er tryg ved det, kan man justere på højde
og afstand.

Let

Lav formationen, så den danner et symmetrisk zigzag-mønster med lige meget afstand mellem hver bom og uden at hæve bommene over jorden.

Svær

Lav formationen, så afstanden mellem bommene bliver mindre i den ene ende end i den anden, og løft bommene, så enderne ligger oven på hinanden.

Øvet

Lav formationen, så afstanden mellem bommene bliver mindre i den ene ende end i den anden.

Tip 1: 
Indundergriben

For at opnå optimal indundergriben, aktivering af hestens mavemuskler og fornemmelse for dens tyngdepunkt skal du sørge for, at det forben, der er længst væk fra bommen, er det, der træder over først. Øvelsen hjælper din hest til at (gen)finde balancen og forbedre sin vægtfordeling i versaden.  Tydeliggørelsen af overtrædningen ind til tyngdepunktet giver desuden rytteren en mere klar fornemmelse for hestens indvendige bagben og tyngdepunkt.

Tip 2: 
Løsgøring og 
ledmobilisering

Træder hesten over bommen med det forben, der er tættest på bommen, bliver øvelsen mere løsgørende og ledmobiliserende. Forbenet længst væk giver mere kontakt til de små mavemuskler og den bagerste del af lænden. Med andre ord er det aldrig spildt at ride denne øvelse – den vil altid gøre godt for noget.

Tip 1:

Bomtræning er både fysisk og mentalt krævende for hesten. Derfor kan du overveje at halvere træningstiden sammenlignet med, hvis du trænede uden bomme.

Tip 2:

Afstanden mellem bommene skal som udgangspunkt ganges med to, hvis de skal rides i galop og ikke i skridt og trav.

Tip 3:

Tilpas afstanden mellem bommene ud fra din hests træningsniveau. Jo større afstand, jo ‘fladere’ vil hesten bevæge sig, mens en kortere afstand vil give en mere opadgående bevægelse. Begge dele virker dog kun, hvis hesten har styrken til at bære sig, og derfor skal man altid være realistisk omkring dens træningsniveau.

Tip 4:

Sæt kvaliteten i hesten, inden du lader den udføre øvelsen. Det vil sige, at tempo, rytme og vinkel skal være på plads et par meter inden øvelsens begyndelse. Som udgangspunkt bør man desuden ikke pille ved hesten, når den er på vej over bommene.

Tip 5:

Det er en god ide at gøre det klart, inden man går i gang med træningen, hvilken type træning man gerne vil lave. Man kan inddele det i tre kategorier: fysio-øvelser, body-pump og dressur/smidighed.

Hvorfor træne 
versader over bomme?

En udfordring ved at ride versader er, at hesten har svært ved at arbejde i bagparten, uden at forparten  påvirkes. At ride versader over bomme træner hestens indundergriben med bagbenene alt imens, den skal holde sammen på sin forpart. Hesten bliver nødt til at løfte forparten over bommene samtidig med, at den skal afvikle afskubbet bagfra. Dermed skal hesten tænke opad i sit bryst og i sin forpart, hvor den ellers kunne komme til at blive flad i sin bevægelse. 

Fysio-øvelser

styrker balancen og typisk også de små stabiliserende muskler. Det gælder stort set alle øvelser, hvor hesten skal tænke over, hvordan den skal sætte sine ben. Brug skæve vinkler, mærkelige afstande og mixede farver.

Body-pump

er øvelser med øget fokus på symmetri og kondition. Her ligger bommene lige, og de hæves let, så hesten skal løftes sig en smule, men ikke meget. Gentagelser og ensartethed er vigtigt.

Dressur-/
smidighedsøvelser

får hesten til at arbejde igennem hele kroppen dog med fokus på styrkelsen af forskellige muskelgrupper. Det drejer sig typisk om volteøvelser, zigzag og lignende formationer, hvor bommene bruges til at understøtte typiske dressurlignende og smidighedsgørende øvelser.

Annonce

Malgré Tout

Malgré Tout er navnet på Danmarks digitale medie for ryttere og mennesker med hestesport som passion og levevej. Vort medie er en kombination af website, jævnlige nyhedsbreve, vores gratis online magasin og app.
Fuld skærm