Den danske landbrugsorganisation SEGES har lavet en spørgeskemaundersøgelse til 1900 hesteejere omkring deres brug af strøelse. Den viste, at hesteejere valgte strøelse ud fra, hvor godt det absorberer fugt, forbedrer luftkvaliteten, og om strøelsen er let at håndtere. Kun lidt over 20 % sagde, at hestens beskæftigelse var afgørende, og 10 % sagde, at bæredygtighed var vigtigt i forhold til deres valg af strøelse. De to mest almindelige valg af strøelse var halm og træspåner. De fleste af respondenterne oplyste, at deres hest var på fold i 8 timer eller mere om dagen, mens næsten 20 % af hestene kun var ude mellem 4-7 timer om dagen.

Kilder: Burla, J.-B., Rufener, C., Bachmann, I., Gygax, L., Patt, A., & Hillmann, E. (1AD, January 1). Space allowance of the littered area affects lying behavior in group-housed horses. Frontiers. // Curtis GC;Barfoot CF;Dugdale AH;Harris PA;Argo CM; (n.d.). Voluntary ingestion of wood shavings by obese horses under dietary restriction. The British journal of nutrition. // Baumgartner, M., Boisson, T., Erhard, M. H., & Zeitler-Feicht, M. H. (2020, March 2). Common feeding practices pose a risk to the welfare of horses when kept on non-edible bedding. Animals : an open access journal from MDPI. // Nazarenko, Y., Westendorf, M. L., Williams, C. A., & Mainelis, G. (2018, March 30). The effects of bedding type in stalls and activity of horses on Stall Air Quality. Journal of Equine Veterinary Science. // Klimatströ - Glommers Miljöenergi AB: GME. Glommers Miljöenergi AB | GME. (2019, February 10). // Blickle, A. (2022, April 7). Recycling compost as horse bedding. The Horse. // admin, L. P. E. L. C. (2020, September 4). Composted horse manure and Stall Bedding Pilot project. Livestock and Poultry Environmental Learning Community. // Comparison between different types of bedding materials for horses. (n.d.). // Person. (2020, August 27). Sjælden Natur ødelægges: Derfor Skal du Undgå at Købe Spagnum. Danmarks Naturfredningsforening. // Person. (2020, August 27). Sjælden Natur ødelægges: Derfor Skal du Undgå at Købe Spagnum. Danmarks Naturfredningsforening.

Valget mellem spiselig og ikke spiselig strøelse

Er der forskel på hestens adfærd, når den står på strøelse, der kan spises, fremfor hvis den står på uspiselig strøelse? Miriam Baumgartner fra Tyskland har undersøgt forskellen på hestens adfærd. Alle heste har et naturligt behov for konstant at indtage grovfoder. For at sikre hestenes adfærdsmæssige, fysiske og mentale trivsel, bør en hest ikke gå uden foder i længere end tre til fire timer ad gangen. Ifølge Miriam Baumgartner, bliver dette grundlæggende behov ofte negligeret i praksis. Ud af de heste som deltog i studiet, havde 75 % af hestene ikke grovfoder til rådighed i løbet af natten, i en periode på helt op til 9 timer. Dette kan øge hestens risiko for at udvikle mavesår betydeligt, på grund af manglende spytproduktion. Når fodring bliver begrænset, vil hesten søge alternative foderkilder, for at imødekomme sit naturlige behov. En sulten hest vil gå til yderligheder, og den kan endda begynde at spise svært fordøjeligt savsmuld, som i værste fald kan forårsage forstoppelse og kolik. Miriam Baumgartner konkluderer, at hesten risikerer ikke at få dens naturlige behov opfyldt, hvis den står på ikke-spiseligt strøelse uden adgang til grovfoder. Mangel på grovfoder, er en af de hyppigste årsager til adfærdsforstyrrelser hos heste.

Bæredygtighed

Når du vælger strøelse, er bæredygtighed også en væsentlig faktor. Er produktet lokalt dyrket, er det bæredygtigt, eller skader det miljøet?

Forskere har for nyligt fundet ud af, at komposteret strøelse kan være et godt alternativ. Det er godt for heste, der lider af allergi og åndedrætsbesvær, og det hjælper til at reducere halthed. En anden bæredygtig strøelse er pileflis, lokalt dyrket, uden brug af gødning eller kemikalier. 

I Sverige har man forsøgt sig med tagrør, der vokser naturligt langs enge og fugtige områder. Det er en vedvarende ressource, som er nem at arbejde med, og heste ligger oftere ned på tagrør, end de gør på træpiller, siger Bo Lundmark fra firmaet Glommers Miljø Energi Lab. Spagnum anvendes nogle gange som strøelse, men det bør man helt undgå at bruge, da det ikke regnes som en bæredygtig løsning. Ifølge Danmarks Naturfrednings forening, bliver spagnum gravet fra sjældne og truede naturlige højmoser, hvilket frigiver store mængder CO2 og kan forårsage uoprettelige skader på mosens biodiversitet. 

Omkostninger ved strøelse

Økonomien er også en vigtig overvejelse, når du skal vælge strøelse, men der er mange faktorer som påvirker de endelige omkostninger. Det kan være billigere at købe større mængder, men det er vigtigt tænke på, hvordan strøelsen skal opbevares og håndteres. Det kan forringe strøelsens hygiejne og føre til et betydeligt tab, hvis ikke det opbevares på et rent og tørt sted. I sidste ende kan det blive dyrere, både økonomisk og med hensyn til hestens sundhed. En måde at spare på udgifterne og forebygge at hesten spiser strøelsen, kan være at give rigeligt med grovfoder. Det er også værd at overveje dybstrøelse. Det sparer tid og penge, og giver en varm og kompakt bund til din hest. Det kan også gavne hestens sundhed og velfærd, hvis den får mulighed for at være på fold i længere tid i løbet af dagen, samtidig med at det reducerer omkostningerne ved strøelse.

Sportsheste bruger en stor del af deres tid i stalden, i konstant kontakt med boksunderlaget. Derfor spiller materialet en væsentlig rolle for hestens velbefindende. Sugeevne, luftkvalitet og hestens komfort er vigtige ting at tage med i overvejelserne, når du vælger strøelse. 

Strøelse skal optage fugt 

Strøelsens primære formål er at absorbere urin og fugt. Jo bedre strøelsen kan absorbere fugten, jo lavere er ammoniakniveauet i stalden. Forskere fra Massachusetts Universitetet gennemførte en undersøgelse, hvor de målte ammoniak indholdet i de mest anvendte strøelsesmaterialer; halm, træspåner, savsmuld og træpiller. I modsætning til hvad mange tror, stammer ammoniak ikke fra urin. Urin indeholder imidlertid et urinstof, som bliver nedbrudt af bakterier, og det er denne proces, som producerer ammoniak. Ammoniakdampe forekommer specielt tæt ved gulvhøjde i staldene, der hvor hesten naturligt spiser og ligger ned. Mens den sover, trækker den vejret langsommere, og indånder de giftige ammoniakdampe. Det kan skade hestens helbred og medvirke til åndedrætsbesvær. Forskerne fandt frem til, at strøelse med den bedste sugeevne var det, som indeholdt den laveste mængde ammoniak. Træpiller og grove spåner var de typer med den bedste sugeevne og den mindste mængde ammoniak.  

Strøelse med lavt støvindhold 

Luftkvaliteten i stalden er også en væsentlig faktor, når man skal vælge strøelse. Heste på stald bliver let eksponeret for luftbårne støvpartikler. Mængden af denne påvirkning afhænger af det rette valg af strøelse, samt flere andre faktorer, herunder hestens aktiviteter og udluftningen i stalden. For at vurdere virkningen af de forskellige slags strøelse sammenholdt med hestens aktivitet i boksen, undersøgte forsker Yevgen Nazarenko, fra McGill universitetet i Canada, almindeligt halm, savsmuld, spåner og spagnum. Han fandt den største koncentration af støvpartikler i forbindelse med spagnum, mens halm var det materiale, som samlet set udsatte hestene for mindst støv, set i forhold til hestenes aktivitet i stalden.


Hestens komfortadfærd

Hvordan har hesten det, når den står på stald med forskellige former for strøelse? Det spørgsmål undersøgte den polske forsker Agnieszka Kwiatkowska-Stenzel. Hun så på hestens adfærd, både tegn på komfort og ligeledes om der var tegn på uønsket negativ adfærd. Hun fandt frem til, at heste bruger betydelig mere tid på at ligge ned, når boksen er strøet med halm, sammenlignet med savsmuld, træpiller eller spagnum. Hestene var beskæftiget med halmstrøelsen i længere tid. De var mere aktive og udviste flere tegn på komfort, når de stod på halm, end når de stod på andre typer strøelse. Hestene udviste mindre konfliktadfærd, når den stod på halmstrøelse, mens adfærd som det at tygge eller spise træ, boksvandring eller at bide i boksgitteret blev observeret, når hesten stod på andre former for strøelse. Det stemmer overens med lignende undersøgelser, som viser at heste på halmstrøelse bruger tre gange så lang tid på at ligge ned, sammenlignet med heste på spåner, og at hestene ligeledes har den længste uafbrudte søvn. 

Af Merete Haahr // Foto: Canva Pro

Har du også svært ved at finde den helt rigtige strøelse til din hest? Det kan være et vanskeligt valg med så mange forskellige typer strøelse, lige fra spåner og træpiller, traditionel halm, samt de mange andre mere bæredygtige muligheder. Der er ingen perfekt løsning. Valget af strøelse, der passer til dine heste, afhænger af flere faktorer.

Vælg

den rigtige


TIL DIN HEST

Den danske landbrugsorganisation SEGES har lavet en spørgeskemaundersøgelse til 1900 hesteejere omkring deres brug af strøelse. Den viste, at hesteejere valgte strøelse ud fra, hvor godt det absorberer fugt, forbedrer luftkvaliteten, og om strøelsen er let at håndtere. Kun lidt over 20 % sagde, at hestens beskæftigelse var afgørende, og 10 % sagde, at bæredygtighed var vigtigt i forhold til deres valg af strøelse. De to mest almindelige valg af strøelse var halm og træspåner. De fleste af respondenterne oplyste, at deres hest var på fold i 8 timer eller mere om dagen, mens næsten 20 % af hestene kun var ude mellem 4-7 timer om dagen.

Kilder: Burla, J.-B., Rufener, C., Bachmann, I., Gygax, L., Patt, A., & Hillmann, E. (1AD, January 1). Space allowance of the littered area affects lying behavior in group-housed horses. Frontiers. // Curtis GC;Barfoot CF;Dugdale AH;Harris PA;Argo CM; (n.d.). Voluntary ingestion of wood shavings by obese horses under dietary restriction. The British journal of nutrition. // Baumgartner, M., Boisson, T., Erhard, M. H., & Zeitler-Feicht, M. H. (2020, March 2). Common feeding practices pose a risk to the welfare of horses when kept on non-edible bedding. Animals : an open access journal from MDPI. // Nazarenko, Y., Westendorf, M. L., Williams, C. A., & Mainelis, G. (2018, March 30). The effects of bedding type in stalls and activity of horses on Stall Air Quality. Journal of Equine Veterinary Science. // Klimatströ - Glommers Miljöenergi AB: GME. Glommers Miljöenergi AB | GME. (2019, February 10). // Blickle, A. (2022, April 7). Recycling compost as horse bedding. The Horse. // admin, L. P. E. L. C. (2020, September 4). Composted horse manure and Stall Bedding Pilot project. Livestock and Poultry Environmental Learning Community. // Comparison between different types of bedding materials for horses. (n.d.). // Person. (2020, August 27). Sjælden Natur ødelægges: Derfor Skal du Undgå at Købe Spagnum. Danmarks Naturfredningsforening. // Person. (2020, August 27). Sjælden Natur ødelægges: Derfor Skal du Undgå at Købe Spagnum. Danmarks Naturfredningsforening.

Valget mellem spiselig og ikke spiselig strøelse

Er der forskel på hestens adfærd, når den står på strøelse, der kan spises, fremfor hvis den står på uspiselig strøelse? Miriam Baumgartner fra Tyskland har undersøgt forskellen på hestens adfærd. Alle heste har et naturligt behov for konstant at indtage grovfoder. For at sikre hestenes adfærdsmæssige, fysiske og mentale trivsel, bør en hest ikke gå uden foder i længere end tre til fire timer ad gangen. Ifølge Miriam Baumgartner, bliver dette grundlæggende behov ofte negligeret i praksis. Ud af de heste som deltog i studiet, havde 75 % af hestene ikke grovfoder til rådighed i løbet af natten, i en periode på helt op til 9 timer. Dette kan øge hestens risiko for at udvikle mavesår betydeligt, på grund af manglende spytproduktion. Når fodring bliver begrænset, vil hesten søge alternative foderkilder, for at imødekomme sit naturlige behov. En sulten hest vil gå til yderligheder, og den kan endda begynde at spise svært fordøjeligt savsmuld, som i værste fald kan forårsage forstoppelse og kolik. Miriam Baumgartner konkluderer, at hesten risikerer ikke at få dens naturlige behov opfyldt, hvis den står på ikke-spiseligt strøelse uden adgang til grovfoder. Mangel på grovfoder, er en af de hyppigste årsager til adfærdsforstyrrelser hos heste.


Bæredygtighed

Når du vælger strøelse, er bæredygtighed også en væsentlig faktor. Er produktet lokalt dyrket, er det bæredygtigt, eller skader det miljøet?

Forskere har for nyligt fundet ud af, at komposteret strøelse kan være et godt alternativ. Det er godt for heste, der lider af allergi og åndedrætsbesvær, og det hjælper til at reducere halthed. En anden bæredygtig strøelse er pileflis, lokalt dyrket, uden brug af gødning eller kemikalier. 

I Sverige har man forsøgt sig med tagrør, der vokser naturligt langs enge og fugtige områder. Det er en vedvarende ressource, som er nem at arbejde med, og heste ligger oftere ned på tagrør, end de gør på træpiller, siger Bo Lundmark fra firmaet Glommers Miljø Energi Lab. Spagnum anvendes nogle gange som strøelse, men det bør man helt undgå at bruge, da det ikke regnes som en bæredygtig løsning. Ifølge Danmarks Naturfrednings forening, bliver spagnum gravet fra sjældne og truede naturlige højmoser, hvilket frigiver store mængder CO2 og kan forårsage uoprettelige skader på mosens biodiversitet. 

Omkostninger ved strøelse

Økonomien er også en vigtig overvejelse, når du skal vælge strøelse, men der er mange faktorer som påvirker de endelige omkostninger. Det kan være billigere at købe større mængder, men det er vigtigt tænke på, hvordan strøelsen skal opbevares og håndteres. Det kan forringe strøelsens hygiejne og føre til et betydeligt tab, hvis ikke det opbevares på et rent og tørt sted. I sidste ende kan det blive dyrere, både økonomisk og med hensyn til hestens sundhed. En måde at spare på udgifterne og forebygge at hesten spiser strøelsen, kan være at give rigeligt med grovfoder. Det er også værd at overveje dybstrøelse. Det sparer tid og penge, og giver en varm og kompakt bund til din hest. Det kan også gavne hestens sundhed og velfærd, hvis den får mulighed for at være på fold i længere tid i løbet af dagen, samtidig med at det reducerer omkostningerne ved strøelse.

Sportsheste bruger en stor del af deres tid i stalden, i konstant kontakt med boksunderlaget. Derfor spiller materialet en væsentlig rolle for hestens velbefindende. Sugeevne, luftkvalitet og hestens komfort er vigtige ting at tage med i overvejelserne, når du vælger strøelse. 

Strøelse skal optage fugt 

Strøelsens primære formål er at absorbere urin og fugt. Jo bedre strøelsen kan absorbere fugten, jo lavere er ammoniakniveauet i stalden. Forskere fra Massachusetts Universitetet gennemførte en undersøgelse, hvor de målte ammoniak indholdet i de mest anvendte strøelsesmaterialer; halm, træspåner, savsmuld og træpiller. I modsætning til hvad mange tror, stammer ammoniak ikke fra urin. Urin indeholder imidlertid et urinstof, som bliver nedbrudt af bakterier, og det er denne proces, som producerer ammoniak. Ammoniakdampe forekommer specielt tæt ved gulvhøjde i staldene, der hvor hesten naturligt spiser og ligger ned. Mens den sover, trækker den vejret langsommere, og indånder de giftige ammoniakdampe. Det kan skade hestens helbred og medvirke til åndedrætsbesvær. Forskerne fandt frem til, at strøelse med den bedste sugeevne var det, som indeholdt den laveste mængde ammoniak. Træpiller og grove spåner var de typer med den bedste sugeevne og den mindste mængde ammoniak.  

Strøelse med lavt støvindhold 

Luftkvaliteten i stalden er også en væsentlig faktor, når man skal vælge strøelse. Heste på stald bliver let eksponeret for luftbårne støvpartikler. Mængden af denne påvirkning afhænger af det rette valg af strøelse, samt flere andre faktorer, herunder hestens aktiviteter og udluftningen i stalden. For at vurdere virkningen af de forskellige slags strøelse sammenholdt med hestens aktivitet i boksen, undersøgte forsker Yevgen Nazarenko, fra McGill universitetet i Canada, almindeligt halm, savsmuld, spåner og spagnum. Han fandt den største koncentration af støvpartikler i forbindelse med spagnum, mens halm var det materiale, som samlet set udsatte hestene for mindst støv, set i forhold til hestenes aktivitet i stalden.

Hestens komfortadfærd

Hvordan har hesten det, når den står på stald med forskellige former for strøelse? Det spørgsmål undersøgte den polske forsker Agnieszka Kwiatkowska-Stenzel. Hun så på hestens adfærd, både tegn på komfort og ligeledes om der var tegn på uønsket negativ adfærd. Hun fandt frem til, at heste bruger betydelig mere tid på at ligge ned, når boksen er strøet med halm, sammenlignet med savsmuld, træpiller eller spagnum. Hestene var beskæftiget med halmstrøelsen i længere tid. De var mere aktive og udviste flere tegn på komfort, når de stod på halm, end når de stod på andre typer strøelse. Hestene udviste mindre konfliktadfærd, når den stod på halmstrøelse, mens adfærd som det at tygge eller spise træ, boksvandring eller at bide i boksgitteret blev observeret, når hesten stod på andre former for strøelse. Det stemmer overens med lignende undersøgelser, som viser at heste på halmstrøelse bruger tre gange så lang tid på at ligge ned, sammenlignet med heste på spåner, og at hestene ligeledes har den længste uafbrudte søvn. 

Af Merete Haahr // Foto: Canva Pro

Har du også svært ved at finde den helt rigtige strøelse til din hest? Det kan være et vanskeligt valg med så mange forskellige typer strøelse, lige fra spåner og træpiller, traditionel halm, samt de mange andre mere bæredygtige muligheder. Der er ingen perfekt løsning. Valget af strøelse, der passer til dine heste, afhænger af flere faktorer.

Vælg

den rigtige


TIL DIN HEST

Malgré Tout

Malgré Tout er navnet på Danmarks digitale medie for ryttere og mennesker med hestesport som passion og levevej. Vort medie er en kombination af website, jævnlige nyhedsbreve, vores gratis online magasin og app.
Fuld skærm